logo
 a 

 
           
Lista ordenada alfabeticamente, cada palavra ao lado da outraLista ordenada alfabeticamente, cada palavra debaixo da outra numa colunaLista ordenada por número de sílabas, cada palavra ao lado da outraLista ordenada por número de sílabas, cada palavra debaixo da outra numa colunaLista ordenada por número de letras, cada palavra ao lado da outra e em ordem crescenteLista ordenada por número de letras, cada palavra debaixo da outra numa coluna e em ordem crescenteLista ordenada por número de letras, cada palavra ao lado da outra e em ordem decrescenteLista ordenada por número de letras, cada palavra debaixo da outra numa coluna e em ordem decrescente
 
 

2.010 palavras terminadas em "k", e que tenham entre 1 e 5 letras, em português, ordenado por frequência e por número de sílabas


Palavras com 1 sílabas:

ok, jack, frank, york, nick, mark, clark, rock, chuck, hank, rick, park, stark, black, dick, kirk, k, spock, zack, mick, buck, drink, monk, back, crack, hulk, brick, beck, mack, dark, punk, link, bank, deck, think, break, pink, hawk, turk, brock, tuck, tank, peck, jfk, talk, milk, duck, dirk, walk, fisk, klink, sheik, block, huck, funk, trask, chick, tok, trek, quark, trick, wick, work, check, jock, mak, nik, fuck, heck, puck, glock, stick, tak, folk, darhk, buick, vick, flack, pack, ark, shack, zak, uk, tk, kick, hack, quack, knock, berk, baek, dink, quick, stack, silk, rusk, sark, ak, polk, lock, tick, pick, tusk, click, mk, shark, thank, fink, truck, slick, sick, sock, bluk, ask, neck, vik, lark, tûk, crick, pak, sack, luck, stock, mink, bunk, falk, spark, blink, freak, blank, peak, ashok, seok, rack, fork, sink, kdk, wink, flik, speak, freck, rink, speck, track, shik, breck, rank, bick, bok, pk, flick, steak, cork, stork, dock, tsk, stuck, oink, drack, shock, brink, elk, clock, nuck, lok, frick, tink, cock, skunk, bak, musk, crank, yank, knick, clank, pork, wok, hunk, wilk, risk, tek, junk, plank, bek, glick, brack, slink, twerk, kk, muck, skank, frink, tack, burk, suck, shank, salk, yuk, hak, hk, donk, chunk, suk, bark, tock, dk, drunk, ik, yuck, ck, sk, nak, hark, ek, kursk, crock, munk, keck, hyuk, hauk, birk, ock, ewok, irk, bk, ink, rk, smack, wyck, lick, paik, hayek, ppk, rok, trunk, kronk, frak, veck, lenk, bock, nk, bulk, faulk, rak, sisk, dok, twink, dyck, márk, swank, lusk, honk, jerk, wreck, thark, clack, weak, lack, mask, mork, wenck, meck, prok, krank, dunk, chink, spak, ick, sok, mok, fleck, bork, btk, tuk, volk, shak, eyck, osk, sik, tunk, clerk, snack, perk, lek, slack, jik, yonk, thack, cenk, ryuk, zek, nack, stink, mank, duk, chak, omsk, maryk, dak, disk, feck, delk, frack, naik, thick, kok, gluck, knuck, chalk, nok, rik, mock, whack, ack, merck, deok, hyulk, jk, tork, klerk, czk, chowk, geck, sneak, jak, ruk, tonk, flock, lak, quik, dusk, cluck, henk, zork, tik, creak, kak, spank, hock, spink, shok, vak, prick, frik, flask, dork, shek, rfk, marck, stank, kik, wieck, thunk, welk, wack, prank, mlk, smek, deuk, zakk, taek, task, miek, luk, bruck, durk, mdk, vosk, trusk, dack, bleak, tark, nek, fuk, mik, youk, sirk, pok, kek, clink, gwak, molk, bink, bik, piak, leak, swink, snark, sak, ork, eik, wenk, trak, kwak, bjork, bonk, berck, belk, tck, munck, xk, vuk, hok, hik, rokk, clunk, lk, wolk, drek, rsk, hick, fick, djk, chock, airk, souk, mek, beak, vinck, pinck, rask, stok, fank, chok, brok, wank, kink, chek, vrak, túk, nock, maek, kuk, wak, sek, gronk, auk, afk, tsak, nuk, hyeok, houk, drisk, blok, maik, puak, muk, hokk, clk, whisk, lik, jakk, denk, bursk, dank, krouk, zuk, conk, liak, klick, korsk, neak, terk, drank, herk, nrk, rdk, urk, ahk, vork, camk, flak, haeck, persk, snork, tralk, wulk, krick, myk, ngek, gunk, stalk, gonk, haik, uck, yok, zouk, klark, pek, pluck, gmork, lutsk, melk, muek, pkk, bawk, eck, faik, krunk, sank, fok, krok, spunk, deak, dreck, tosk, prack, kock, pik, quirk, zeck, jark, lisk, fark, guk, pekk, plunk, norsk, derk, flank, frock, tomsk, valk, chik, gack, truk, wark, wisk, cpk, cronk, gk, ishak, jank, kulk, lerk, puk, rek, tronk, byuk, gik, iork, kwik, loik, oik, gok, selk, buk, mekk, ruck, snuck, sveck, yark, yik, chonk, ciark, crunk, linck, pnk, slk, hanck, knik, shuck, teak, boink, chuk, fek, knack, plyuk, snick, yick, zelk, zonk, dik, hisk, shirk, spk, vek, zerk, ekk, idk, kiryk, sheck, skalk, spick, vuck, wrack, zahrk, brask, bwick, dask, falck, fk, ronk, spack, steck, tirk, chawk, eak, husk, shuk, teck, bask, gorsk, menck, nikk, tzk, vrelk, zwick, byck, dziak, fsk, kriok, nhk, orsk, pirk, zink, bdk, finck, frenk, geuk, kark, kruk, pdk, penk, vk, yack, aik, dyk, frauk, frisk, gek, pelk, sauk, thínk, tweak, vok, bbk, chilk, kask, nunk, wewak, cheyk, joik, kluck, purk, qmk, siouk, struk, valck, blak, blakk, brisk, bryk, burck, deik, drak, merk, sakk, ssk, sylk, werk, zik, blick, brek, creck, emck, fiack, gak, idzik, jnk, runk, ryack, spuck, trank, wyk, halk, huk, kiosk, konk, morck, sulk, amk, awk, bronk, buek, cask, chauk, fnark, hurk, kerk, klouk, krik, mhok, nbk, plink, sunk, susk, taik, throk, tisk, tyek, bosk, brak, crik, dek, frikk, laik, murk, paulk, quok, rekk, snik, swick, tdk, trok, tzak, baik, efk, erk, krock, monck, msk, nork, pank, plonk, poink, rahk, skulk, vink, virk, yolk, zanck, zk, balk, jek, jok, leck, nouk, sitck, smeck, thak, thok, tlak, tnuk, treck, twork, zisk, ahck, alk, anck, bisk, blokk, fesek, flawk, flink, gark, ghak, gink, juk, kork, kryuk, marsk, phuk, pock, prenk, priok, shork, spork, stak, stirk, strek, torsk, vark, wreak, zarck, zilk, zock, zuck, ank, büyük, chirk, clikk, fock, grock, hask, mawk, menk, paek, plack, plock, prak, sbk, snek, stik, stryk, takk, tiak, wk, wonk, yurk, biok, chack, cluk, dierk, dkk, fanck, ghrak, glark, klenk, krek, mulk, ngok, pikk, pxk, reik, sjak, spek, stk, swork, tawk, yeik, dahk, dweck, gawk, greak, kack, kaink, klok, malk, okk, reck, rork, shenk, spik, tuek, uawk, vonk, xak, yoink, aek, caulk, claik, cruk, dilk, dmk, fekik, frakk, funck, galk, gank, glück, guck, gzk, hulck, icck, iknik, jekk, khak, leick, lork, moik, nyk, priek, pruek, rmsk, srk, towk, unk, wkuk, wpfk, yek, yeuk, zark, ziek, amsk, bilk, briok, buik, búnk, crak, ddk, dhark, drínk, drk, giock, hauck, jahk, jimsk, juck, kosk, krack, kraik, lunk, lurk, mirk, nonk, ók, olk, pahk, piek, pmk, skeik, smak, smock, smork, stunk, swak, turck, wxrk, ykk, zank, bekk, bgk, bhk, biank, brik, bück, cink, clak, cok, comk, dreak, eok, felk, fkk, genk, gick, grank, itsk, kaiok, kriek, leuk, mjk, naiak, naok, pieck, plark, queck, ryk, sahk, saik, sask, shk, smonk, spok, stonk, strak, thork, tnk, trelk, tsirk, vilk, waik, yeok, zick, zok, baeck, bbuk, beurk, birck, blork, chrak, cwik, djak, dorck, fgk, flk, gwok, herck, imk, jeck, jenk, jork, kaiak, kdsk, klirk, kurk, kusk, luek, mallk, meok, ohk, onk, pisk, plak, ponk, punck, pyk, rakk, ruok, shayk, skink, sneck, squek, squik, thisk, tmk, trik, twisk, vladk, voik, wauck, yawk, zazk, aulk, awwk, bahk, bawwk, bemk, bhak, bierk, blek, blunk, brank, broik, buerk, chank, ciank, cick, ciuck, clik

Palavras com 2 sílabas:

derek, erik, creek, look, malik, cook, shrek, tuvok, novak, rook, oak, book, hook, roark, sook, dalek, brook, janek, geek, week, marek, zarek, took, datak, tweek, minsk, garak, alak, isak, iorek, erick, malek, greek, tarek, kodak, toruk, ulrik, horik, alek, radek, semak, kovak, sarek, smoak, surak, ruzek, kojak, crook, zeek, bleek, anouk, babak, eryck, barak, eirik, tarik, beek, leek, enik, spook, zook, tomek, jarek, snook, yak, peek, gerak, mook, vedek, suvek, n-tek, jacek, pamuk, olek, gook, meek, rubik, alik, dook, dahak, jurek, cheek, sybok, manak, chook, kazik, revok, faruk, nook, kubik, inuk, vivek, kwok, dudek, wook, terek, silik, nayak, malak, kozik, annik, seek, asiak, tabak, farik, reek, sadik, antek, vanek, patek, shook, rafik, darek, tidak, rybak, ozark, vadik, luwak, valek, alok, anok, masek, elek, melek, ook, tarak, sajak, krook, wpk, terok, burak, kerak, nasik, hatak, fukk, arik, nomak, yurek, dilek, nowak, kozak, janik, vorik, palek, robak, razak, itk, arak, serik, berik, turok, erlik, norik, manik, kazak, fook, perik, gorak, berek, witek, tonik, lingk, guzik, she-k, desk, silak, bozek, orlik, kucik, banek, merak, razik, savak, balik, sovak, kodek, bobek, vacek, muzak, jozek, orlok, evek, zadak, papik, kayak, romek, karak, vesik, gebek, dayak, yosik, salek, minek, itzak, varek, vanik, cleek, cinek, modok, havok, arek, aslak, veeck, tadek, nyack, lijek, lepak, lasik, otik, horak, uruk, ulik, tumak, sobek, kulik, dybek, eek, onak, tymek, molik, dusek, zadek, shaak, pasek, novik, itzik, canek, lazik, lorek, matyk, rajk, rasik, vasek, yomak, izek, aztek, boeck, bodak, hynek, rabek, tolik, anak, harek, melik, nanak, nunik, remak, walok, avik, cloak, kulak, solek, vevak, jarok, matak, radik, kook, alrik, lynk, barek, dobek, hurok, kirik, kresk, simek, ducek, hoak, idak, balok, namek, yamok, talok, vicek, baruk, deek, nanuk, nerak, józek, korok, kunak, utk, amok, garek, larik, rubok, untuk, ansok, bossk, hirak, izak, kerik, aprok, asnik, hajik, manok, salak, volsk, adrik, asok, azok, ladyk, aerok, bonuk, durak, elack, kidok, obek, palak, solok, tulok, celik, hajek, junik, sonak, zylok, marak, rolek, banik, doak, labok, tilak, turek, falak, gazek, jenek, kirok, lunik, olrik, pahtk, asek, dulok, epyck, macek, majok, pinsk, vimak, wbank, borek, giick, hoek, leák, modak, ojack, gelik, neek, sjaak, keek, kusek, pedak, polak, robek, vlcek, aibek, bolek, sadok, salik, batuk, borak, derik, dubek, emek, kpek, nuuk, sadek, dipak, freek, lavik, marik, talak, zanak, aleck, bucek, hayak, herek, kimuk, kopek, ktk, kulok, lepik, oszek, pook, rajak, ramek, yamak, ahnk, nevik, poak, rurik, shpak, tajik, teek, wacek, yuruk, gleek, kucuk, rdnk, shtak, ulick, xylok, zadok, zorak, ipek, perak, sinik, sopek, uzak, yupik, batik, bitik, cusak, dorak, jasek, jook, lqlak, maduk, majak, manek, soak, torek, zecuk, fatak, furik, kanak, lotek, narek, susuk, tomak, torak, empok, farok, kavak, sojak, valak, zodak, zylak, apik, capek, edek, halik, hynk, lovik, merik, renok, rodak, sirak, torok, ubruk, urick, zanik, alack, anik, bilok, danik, delek, embok, habak, hodak, janak, larek, lovak, lpek, lutek, petek, sevsk, sorak, zizek, irik, noack, uzbek, votek, wujek, aiikk, amrik, anrak, asdak, dansk, darak, dorek, edik, eurak, gubak, hasek, kurak, novák, orack, orak, resik, rudik, tamok, urok, wachk, anuk, asmik, bodek, croak, dijk, kuzak, mehak, narik, trukk, adak, amrok, batak, bolak, fatik, fucik, haluk, jeguk, lusek, macak, masik, matok, mornk, rojak, shlek, sisak, solak, tavek, tolek, abuk, dyrek, entek, hanok, imaek, kalek, kapok, lwk, nobuk, opak, orek, orok, terak, topek, warok, zirek, ajack, damek, danek, darik, dysek, evk, hrbek, kamik, kotik, kqwk, kunuk, lovok, machk, motek, pasok, qwark, sanok, selek, tumek, tuzak, velik, zenek, cusek, dosek, gazak, hudak, insk, kolak, milek, mirek, ok-ok, pupok, putek, telok, tonok, tuzik, vidak, vitek, armek, babok, baduk, big-k, binak, blnk, dolak, enok, erak, etmek, eznik, ganek, hanuk, hsk, kírk, larak, limak, lycek, maak, madik, majik, misuk, pajak, potok, sanuk, shlok, shvek, sudak, tyvek, ushek, vinik, ygrek, zimik, azlok, depak, direk, edeck, harak, jarak, jelik, kubek, lasek, lrk, matek, musik, nosik, nozik, supek, toník, tuluk, wiik, wjk, yanik, zarak, zerek, ajak, amnok, anock, áruk, assak, atok, avak, aznik, bobak, boock, botak, bukek, burek, eunok, fenek, fleek, idek, jirak, kadek, kalak, kalik, kasak, kmark, ladak, maruk, mavek, molek, molok, napek, ninak, oldak, ozbek, ravak, satak, sevak, shtek, sutok, telek, teluk, vanuk, velak, vorak, wxek, yatik, zarok, aguk, aivik, artok, assuk, atark, babek, barok, basak, birak, budak, buruk, cilak, coock, donik, farek, fedak, habek, horák, ichak, jen-k, jezek, kiik, kosak, kusak, kuzik, lsak, ludek, lupik, masuk, mogok, oh-ok, rasak, satok, sebek, senik, sepik, supak, undik, valik, vanak, vorok, wadek, wijk, achik, achok, amick, amrak, anick, baak, bajak, biruk, busik, cioak, darok, doek, edick, èovek, guzek, hobak, horok, iqlak, irak, irok, ivak, jajak, jurak, jusek, kkok, ksk, kuvak, lbk, letek, loak, mirok, nahsk, narok, obalk, oleck, omak, orick, ovik, pepík, potak, pulak, ramak, retok, sheek, spaak, tanek, tebok, unlok, wrpk, yezik, yourk, zenuk, balak, dusak, effok, eirak, enak, eryk, eyrik, ifiok, imsak, jacik, jerek, jonik, kaack, kebek, khock, kurok, lahnk, lbeck, maask, moak, nolik, olick, raak, safak, samak, sehik, serak, simak, telak, terik, tobak, ugluk, urik, vovk, wanuk, yook, zurek, agk, ahtk, arok, artik, ásek, bajek, benek, besk, buzek, dalak, doruk, durok, éjack, elak, elbek, entak, essk, genik, gochk, halek, hasok, hezak, hovik, izik, jadik, jwalk, jzuk, kansk, katak, kgrk, kotak, kunik, kusik, laak, lenek, lopek, lrick, mihok, miwok, mulak, nirak, nocek, norok, oslek, otrok, ozsik, pechk, pesrk, petak, peták, pipek, pirak, radak, ratak, rorak, rubek, sahak, samik, selok, slijk, sovik, spepk, sulik, talek, tanak, ucok, ulek, vivok, walsk, wfak, wfkk, ya-nk, yorik, zabek, zitek, zoek, zorek, aask, akiak, amuck, arbok, arfak, bocek, bopak, calrk, cavok, chuuk, dolek, esk, gagik, genek, gesek, golek, golok, hysek, icek, ijik, inak, kajik, kaluk, kenak, kipk, kirak, konak, kurek, legak, lnk, lulek, marok, matik, monak, monnk, morak, mynok, nafak, nemak, nemek, novek, nyak, ocaik, optik, pakak, panak, penok, piink, rezek, rinek, rlnk, roerk, sleek, sneek, sorek, speek, sweek, tezik, usak, verek, wasik, wesok, wo-k, wqzk, xfuk, yakk, yrk, zajak, zetak, zhuk, zotak, zurik, aack, achak, acock, adjuk, ajerk, amtak, antik, antok, atack, athuk, atk, augk, awak, bobik, botk, bylek, cacak, cenek, cepek

Palavras com 3 sílabas:

isaak, izaak, aynak, ootek, siihk, aleek, ebook, eelek, oosik, kwook, amook, eerik, eyak, ibook, weyak, ynnek, enook a 

 
           


Sites relacionados de interesse:


 
 
Abc Palavras, a fada das letras

ABC Palavras


[Se queres ir ao início do site e ver outras opções, clica aqui ]

[ Se quiseres sugerir algo, clica aqui ]

[ ¿Quer nos fazer uma doação? ]


Página criada em 0,1164 segundos.

© www.abcpalavras.com  -  Política de privacidade